Image

Ο Γιάννης Βούρος και η καθαριότητα της πόλης στο φως της νομιμότητας…

3
λεπτά ανάγνωσης

Διαβάσαμε δύο σχόλια του δημάρχου στο Facebook (πού αλλού;) και θέλουμε να επισημάνουμε (και σ’ αυτόν) μια νόμιμη δυνατότητα του δήμου.

Το ένα σχόλιο ήταν σε ανάρτηση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου υπό τον Τάσο Κωνσταντινίδη, Σπύρου Καβακόπουλου για την ανύπαρκτη ασφάλεια του αυθαίρετου θεάτρου στο ΠΠΙΕΔ (“να είστε βέβαιος πως όλα θα γίνουν όπως πρέπει και όπως ορίζει ο νόμος αλλά και η υποχρέωσή μας σε ό,τι σχετίζεται με τους χώρους συνάθροισης κοινού”) και το δεύτερο σε ανάρτηση φωτογραφίας ογκωδών απορριμμάτων σε ιδιωτικό οικόπεδο δίπλα στην Εθνική Οδό (“τα συγκεκριμένα “σκουπίδια” πληροφορήθηκα ότι είναι σε ιδιωτικό χώρο που δεν έχει δικαιοδοσία να παρέμβει ο δήμος παρά μόνο με εισαγγελική παραγγελία”).

Επισημαίνοντας ότι υποχρέωση του δήμου σε τέτοια ζητήματα είναι αυτό που ορίζει ο νόμος (δεν βγάζει νόημα το “όπως ορίζει ο νόμος αλλά και η υποχρέωσή μας”, δήμαρχε) και κάθε σχετική πλημμέλεια ενδέχεται να συνιστά παράβαση καθήκοντος, ας θυμίσουμε τι προβλέπει ο νόμος για ιδιόκτητα κτίρια και οικόπεδα που εγκαταλείπονται και παραμένουν ακαθάριστα από τους ιδιοκτήτες τους, εις βάρος του κοινού συμφέροντος, το οποίο υποτίθεται πως εξυπηρετεί ο δήμος ως θεσμός:

Το άρθρο 268, εδάφιο 1 του Κώδικα Βασικής Πολεδομικής Νομοθεσίας προβλέπει: «Οι κύριοι, νομείς ή επικαρπωτές κτιρίων οφείλουν να τα διατηρούν σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο ανθρώπων ή ξένων πραγμάτων ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, να μην προσβάλουν το φυσικό, το πολιτιστικό και το πολεοδομικό περιβάλλον και γενικότερα να μην υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής της περιοχής τους. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα παραλείπουν την υποχρέωσή τους αυτή, μπορεί να επεμβαίνει το Δημόσιο ή ο οικείος ΟΤΑ και να εκτελεί τις εργασίες, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος των υποχρέων. Οι κάτοχοι των ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται τις παραπάνω επεμβάσεις. Το Δημόσιο ή ο οικείος ΟΤΑ αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης διατήρησης και ανάπλασης των κτιρίων, ανάλογα με το μέγεθος της δαπάνης και την οικονομική κατάσταση του υπόχρεου προσώπου».

Επίσης, το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») προβλέπει, κατά παρόμοιο τρόπο ότι στις αρμοδιότητες περιβάλλοντος του δήμου περιλαμβάνεται «η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει επίσης ποινική ευθύνη του ιδιοκτήτη που αμελεί για τη συντήρηση των ακινήτων του: «Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού».

Αφού αυτά προβλέπει ο νόμος, γιατί ο Γιάννης Βούρος απάντησε στον πολίτη που ενδιαφέρθηκε ότι έχει δεμένα τα χέρια του;

π.