Ο λαγός και η χελώνα

Σαν λαγός απαντά ο Αριστείδης Βασιλόπουλος όταν τον ρωτάνε οι έξω, σαν χελώνα όταν τον ρωτάνε οι μέσα. / π.