Image

“Δημοτική Ενημέρωση” ή προεκλογική προπαγάνδα με δημόσιο χρήμα;

5
λεπτά ανάγνωσης

Πολλές φορές ο “Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας” έχει σημειώσει την ανάγκη της επανέκδοσης της “Δημοτικής Ενημέρωσης”, της εφημερίδας που εξέδιδε κατά περιόδους ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας. Μέχρι σήμερα η σημερινή διοίκηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας δεν είχε αντιδράσει επί της ουσίας σ’ αυτή την πρόταση, επιλέγοντας μάλιστα άλλους τρόπους (παραδημοτικός “Πολίτης”, πάλαι πότε “Παρατηρητής” κλπ.) για να προωθήσει όχι την αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση των κατοίκων και ψηφοφόρων της για τα πεπραγμένα της, όπως ζητούσαμε εμείς, αλλά αυτά που θεωρούσε ως στενά και βραχυπρόθεσμα συμφέροντά της.

Όμως να που, τελικά, μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια θητείας η δημοτική αρχή φαίνεται πως θα βγάλει τελικά εφημερίδα προεκλογικής υφής. Με την υπ’ αριθ. 530/2018 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Μιχάλη Λάλου της 31ης Ιουλίου 2018, αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας Έκδοσης Εντύπου-Περιοδικού του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας”, σε εφαρμογή απόφασης του δημοτικού συμβουλίου από τον Ιούλιο του 2017.

Στις 7 Σεπτεμβρίου υπογράφτηκε συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ “Δώδεκα” του κ. Βασίλη Δημητρακουλάκου ύψους 8.556 ευρώ με ΦΠΑ, απ’το οποίο προκύπτει ότι ο ανάδοχος θα παραδώσει από τις 7/9/2018 ως τις 31/12/2018 τρία φύλλα μιας τρίμηνης εφημερίδας σε 15.000 αντίτυπα.

Τώρα βέβαια πώς θα καταφέρει να βγάλει τρία φύλλα τρίμηνης εφημερίδας σε λιγότερο από τέσσερις μήνες είναι ένα ερώτημα. Μήπως χρησιμοποιώντας τον όρο “τρίμηνη”, η δημοτική αρχή εννοούσε ότι θα βγαίνει για τρεις μήνες και όχι κάθε τρεις μήνες; Υπάρχει κάποια άλλη έννοια της λέξης “τρίμηνη” που γνωρίζουν μόνον οι απόφοιτοι της Φιλοσοφικής; Ή ξέρουμε από τώρα ότι θα δοθεί κάποια παράταση επί του παραδοτέου, ώστε να φτάσουμε αισίως ως τις εκλογές και το φύλλο να επιτελέσει τον σκοπό για τον οποίο εκδίδεται;

Σύμφωνα με τη σύμβαση, την ύλη της εφημερίδας καθορίζει ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος ή η ειδική σύμβουλος του δημάρχου και την εγκρίνει ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος. Θα έχει 16 σελίδες και διαστάσεις 42-44 εκατοστά επί 28-30 εκατοστά.

Βεβαίως αν συγκρίνει κανείς τη σύμβαση με τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου βρίσκει κανείς αποκλίσεις και εγείρονται και ορισμένα ερωτήματα. Το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει ότι η εφημερίδα θα είναι δωδεκασέλιδη και όχι δεκαεξασέλιδη, και ότι θα έχει διαστάσεις 26Χ35 ή 24Χ34 (μάλιστα η δεύτερη διάσταση προστέθηκε με πρόταση του δημάρχου στο ΔΣ). Είχε επίσης αποφασίσει ότι αρχισυντάκτης και υπεύθυνος αντιδήμαρχος θα ήταν ο Μιχάλης Λάλος. Ο Μιχάλης Λάλος παραιτήθηκε από τη θέση του την ημέρα της υπογραφής του συμφωνητικού με τον ανάδοχο από τον δήμαρχο. Επίσης καμιά αναφορά της ειδικής συμβούλου του δημάρχου δεν υπάρχει στην απόφαση του ΔΣ.

Οπότε το πότε και το πώς της νέας έντυπης έκφρασης της δημοτικής αρχής έχει τα προβλήματά του, ενδεχομένως και προβλήματα νομιμότητας, χωρίς ακόμη καν να έχει ξεκινήσει το φύλλο, αφού άλλα έλεγε η απόφαση του ΔΣ και άλλα λέει το συμφωνητικό της ανάθεσης. Το καλό για τη δημοτική αρχή είναι πως ο ανάδοχος μπορεί να μην έχει κάποια εμπειρία στην έκδοση εφημερίδων (εμείς δεν εντοπίσαμε κάτι, πάντως), φαίνεται πως έχει μια κάποια εμπειρία σε προωθητικό υλικό, αφού έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα μια σειρά από έντυπα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.

Και μια τελευταία παρατήρηση: Ποια είναι η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου; Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο συμφωνητικό είναι η 157/2017. Την αναζητήσαμε στην ιστοσελίδα του Δήμου και διαπιστώσαμε ότι η απόφαση ΔΣ 157/2017 έχει θέμα “Έγκριση διαπλάτυνσης πεζοδρομίου επί της οδού Οδυσσέως”. Λίγη ακόμη έρευνα μάς οδήγησε στη σωστή απόφαση 156/2017, απ’ όπου αντιγράφουμε και τους σκοπούς του εντύπου, όπως τους αποφάσισε το ΔΣ – για να μπορούμε βέβαια να κάνουμε και τη σύγκριση όταν το τυπωμένο φύλλο φτάσει στα χέρια των πολιτών…

“Σκοπός του εντύπου θα είναι:
1. Η ενημέρωση, οι προτάσεις για τις δράσεις και δομές του ∆ήμου -υπάρχουσες
και νέες- (Κοινωνικές, Πολιτιστικές, Αθλητικές, Περιβαλλοντικές), καθώς και για θέματα σχετικά με την Παιδεία, την ∆ημόσια Υγεία, την ανάπτυξη, τις υποδομές, τα έργα και άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους δημότες.
2. Η ευαισθητοποίηση και κάλεσμα ενεργητικής συμμετοχής των δημοτών στις
ανωτέρω δράσεις (π.χ. καλλιτεχνικά τμήματα, αθλητικές δραστηριότητες κλπ.)
3. Η ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων στα πλαίσια των αναγκών των κοινωνικών
δομών και περιβαλλοντικών δράσεων του ∆ήμου (π.χ. Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, δενδροφυτεύσεις κλπ.).
4. Η σελίδα της Αντιπολίτευσης, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται και άλλες
δημοτικές παρατάξεις που θα έχουν την νομιμοποίηση από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο.
Επίσης το έντυπο – περιοδικό θα ενημερώνει του ∆ημότες για διάφορα θέματα της δημοτικής αρχής, όπως αποφάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κανονιστικού περιεχομένου, ανακοινώσεις διαγωνισμών κλπ. Το έντυπο περιοδικό θα διανέμεται σε δημοτικά κτίρια, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ, σχολεία και γενικά σε χώρους συνάθροισης κοινού”.

π.