Μια αυτοδιοικητική εργασία

1
λεπτά ανάγνωσης

Καταχωρώ παρακάτω τον τίτλο μιας αυτοδιοικητικής εργασίας μου – από τις 130 εν συνόλω που έχω καταρτίσει – χρήσιμη για όσους ασχολούνται με αυτοδιοικητικά ζητήματα ή ενδιαφέρονται γι’ αυτά.

Για τις Δημοτικές Τράπεζες

Κείμενα παραγόντων της επιστήμης που είδα το φως της δημοσιότητας από το 1874 έως το 1954

Κώστας Π. Παντελόγλου