Μια βιβλιογραφική εργασία

Το 2001 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Παντελόγλου, στη σειρά Βοηθήματα Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, η εργασία μου με τίτλο:

Μια βιβλιογραφική περιήγηση
σε πλευρές ζητήματα και στιγμές
της ελληνικής ευρωπαϊκής και παγκόσμιας
ιστορίας οικονομίας και πολιτικής
με προεκτάσεις στην φιλοσοφία το δίκαιο
την φυσική τα μαθηματικά την κυβερνητική
και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές την φιλολογία
την λαογραφία την κοινωνιολογία την επιστήμη του τύπου
και της μεγάλης επικοινωνίας την ιστορία της τέχνης και
των επιστημών την παιδεία τον πολιτισμό τον αθλητισμό
την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη την χωροταξία
την πολεοδομία την αρχιτεκτονική τις συγκοινωνίες
και μεταφορές το περιβάλλον την τοπική αυτοδιοίκηση

Την όλη εργασία συγκροτούν δύο χιλιάδες μία (2001) βιβλιογραφικές καταγραφές, κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά των ονομάτων ελλήνων και ξένων συγγραφέων, καταχωρημένες σε 9 Ντοσσιέ.

Οι καταγραφές γίνονται στη γλώσσα και την ορθογραφία καθενός από τα βιβλιογραφούμενα βιβλία ή δημοσιεύματα σε περιοδικά εφημερίδες πρακτικά κά., αφορούν το συγγραφέα, το θέμα του, τον εκδοτικό οίκο, τον τόπο έκδοσης, τη χρονολογία, τον τίτλο του περιοδικού ή της εφημερίδας, τον τόμο, τον αριθμό του τεύχους, την ημερομηνία έκδοσης, τις σελίδες στις οποίες εκτείνεται το δημοσίευμα κλπ. κατά περίπτωση.

Τα βιβλιογραφούμενα έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το 1974. Σε ορισμένες, ελάχιστες περιπτώσεις, έχουν γίνει και καταγραφές που αναφέρονται λίγα χρόνια πριν το 1900, μα και μετά το 1974.

Κώστας Π. Παντελόγλου