Περί δωρεάν ταφής

1
λεπτά ανάγνωσης

Απασχόλησε το θέμα της δωρεάν ταφής στο νεκροταφείο το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας· διατυπώθηκαν γνώμες και της Δημοτικής Αρχής και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ποιος θα έπρεπε να τυγχάνει δωρεάν ταφής.

Θα ήθελα να σημειώσω δυο λόγια για το ζήτημα:

Η δωρεάν ταφή είναι πράξη απόδοσης τιμής, αλλά και πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης· την πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης την οφείλει η πόλη, δια των εκπροσώπων της στη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, στους μη δυνάμενους οικονομικά συμπολίτες – ενώ ως πράξη τιμής την οφείλει η πόλη σε όσους έχουν προσφέρει εξαιρετικά στον κοινό βίο της πόλης ή και ευρύτερα, ανεξάρτητα αν έχει διατελέσει κάποιος ή κάποια Δήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος, δημοτικός υπάλληλος ή βιώνει με άλλη ιδιότητα, επαγγελματική και μη.

Η συνεισφορά μετράει σε ουσιώδη του κοινού βίου: στην παιδεία, στην επιστήμη, στην τέχνη και την πολιτική, στην παραγωγή, στην κοινωνική προσφορά, στις κοινωνικοπολιτικές προσπάθειες και αγώνες κλπ.

Κώστας Π. Παντελόγλου