Αυτοδιοικητικά παραθέματα .1

Ισχυρές πιέσεις ασκούν και θα ασκούν στην εθνική και τοπική ζωή η πορεία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, αλλά και η επιδίωξη της Παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Στην αντιμετώπιση των δύσκολων καιρών του παρόντος και του μέλλοντος πολλά χρήσιμα μπορεί θα ρρώ να προσφέρει ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στηριζόμενος βεβαίως από νουνεχείς κι ενάρετους, όπως πρόσφερε και στους δύσκολους καιρούς του μακραίωνος παρελθόντος (Ρωμαιοκρατία, Τουρκοκρατία, Γερμανική Κατοχή).

Υπό τον τίτλο “Αυτοδιοικητικά Παραθέματα” θα καταχωρήσω εδώ στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” γνώμες σημαντικών προσώπων, που πρέπει να προστεθούν στην πνευματική οπλοσκευή όσων, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τα των Δήμων (και Κοινοτήτων).

Ξεκινώ σήμερα με τα ακόλουθα, κληροδοτηθέντα σε μας το έτος 1962 από τον διαλεχτό της Αυτοδιοικητικής επιστήμης και της προδικτατορικής ΕΔΑ Χρήστο Καλατζή – ο οποίος είχε συμβάλλει αι στην σύνταξη της αιτιολογικής έκθεσης μα και των άρθρων του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυβέρνησης της Ελεύθερης Ελλάδας τα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής:

“Η άρθρωση Αυτοδιοικήσεως-Λαού δεν κινείται με την “κεκτημένη ταχύτητα” της ιστορίας, απ’ την δύναμη του παρελθόντος του θεσμού. Ήταν και θα μείνει, όπως φαίνεται, η οργανική άρθρωση του Έθνους. Και σαν συλλογικός θεσμός είναι φυσικός δέκτης της κοινωφελούς δαπάνης, έχει … την αποκλειστική τοπική αρμοδιότητα. Δεν παραμερίζουν “ελαφρά τη καρδία” οι Λαοί τους εθνικούς τους θεσμούς και μάλιστα στον αγώνα τους για την συλλογική δαπάνη, μάλιστα σε υποθέσεις κορυφαίες, που είναι υποθέσεις συλλογικής αντιμετωπίσεως, για να τις αφήσουν στην περιπέτεια του ατομικού καριερισμού της γραφειοκρατίας και της κερδοσκοπίας της ιδιωτικής επιχειρήσεως. Η χώρα έχει ανάγκη για μια συγκεντρωτική διάθεση της δημόσιας δαπάνης γύρω από δυο αποκλειστικά φορείς: το Κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο εθνικό και στο τοπικό επίπεδο, πάνω στο εθνικό και στο τοπικό σχέδιο οργανικής οικονομικής αναπτύξεως” (βλ. περιοδικό “Σύγχρονα Θέματα”, τεύχος 2, Νοέμβριος Δεκέμβριος 1962, Σελ. 184 και “Δημοτικά Ζητήματα”, Εκδόσεις Παντελόγλου, Φυλλάδιο 19, 10 Ιανουαρίου 1981, Σελ. 12 – Βλ. και “Δημοτικά Ζητήματα, Εκδόσεις Παντελόγλου, Φυλλάδιο 30, 31 Μαρτίου 1986, Σελ. 5, καθώς και “Δημοτικά Ζητήματα”, Εκδόσεις Παντελόγλου, Φυλλάδιο 68, 1 Οκτωβρίου 2002, Σελ. 7).

Κώστας Π. Παντελόγλου

1 Comments Text