Μια διαφορετική διαδικασία θα μπορούσε να ακολουθηθεί σχετικά με το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια!

2
λεπτά ανάγνωσης

Αντί της διαδικασίας που τώρα ακολουθείται για το Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, θαρρώ πως μια άλλη, μια διαφορετική διαδικασία, θα μπορούσε να ακολουθηθεί, ώστε να καταλήξουμε σε ένα καλό για την Πόλη και τον πνεύμονά της, το Δάσος μας, αλλά και για την ΑΕΚ βεβαίως, αποτέλεσμα.

Η φύση του έργου, με πολλές αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές όψεις, σε σύμπλεξη όμως και του δημόσιου παράγοντα με τον συλλογικό, επιβάλλει θαρρώ αρχιτεκτονικό-πολεοδομικό διαγωνισμό, που πέραν του γεγονότος ότι για την αναζήτηση των καλύτερων λύσεων θα εργασθεί και θα προτείνει μεγαλύτερος αριθμός ειδικών, πράγμα που έχει τη δική του αξία, θα έχουμε έτσι μια πιο αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων, μια θεώρηση περισσότερο πολυπαραγοντική και λιγότερο υποκειμενική, που να λαμβάνει υπόψη φυσικά και τη γνώμη των κατοίκων της Πόλης μας.

Το έργο θα εκτελεστεί σε δημόσια γη, επηρεάζει τον ευρύτερο δημόσιο χώρο, επιχειρείται και η χρηματοδότησή του με δημόσιο χρήμα – δεν χρειάζονται περισσότερα θαρρώ για να πεισθεί κάποιος ότι η ορθότερη διαδικασία και η περισσότερο αδιάβλητη, σε σχέση με την ακολουθούμενη, θα ήταν εκείνη του αρχιτεκτονικού πολεοδομικού διαγωνισμού.

Οι υπουργοί και οι βουλευτές ας μην υποκαθιστούν τους επιστήμονες, ψηφίζοντας φωτογραφικές νομοθετικές ρυθμίσεις, περιορισμένης επιστημονικής επεξεργασίας, που προέρχεται από μια μόνο πλευρά.

Ας ακολουθηθεί και για το Γήπεδο της ΑΕΚ, η διαδικασία του αρχιτεκτονικού πολεοδομικού διαγωνισμού. Άλλωστε με αυτή την διαδικασία η υπόθεση του Γηπέδου της ΑΕΚ θα κινηθεί μέσα σε περισσότερο φως, μελετημένη μάλιστα κατά στάδια εφαρμογής συναρτήσει και των οικονομικών δεδομένων.

Κώστας Π. Παντελόγλου

Πρωτοδημοσιεύτηκε στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” στις 30 Ιουνίου 2014