Ο κόσμος της πόλης μας δεν έγινε σοφότερος για τα του Δήμου μας…

2
λεπτά ανάγνωσης

Παρά το γεγονός ότι πορεύεται προς το τέλος της η προεκλογική περίοδος των Δημοτικών Εκλογών του 2014, ο κόσμος της πόλης μας δεν έγινε σοφότερος για τα του Δήμου μας από τους 7 διεκδικητές της Δημοτικής Αρχής.

Δεν τον κατατόπισαν πόσα ευρώ εισέπραξε ο Δήμος, από ποιες πηγές, και πώς τα διέθεσε το 2013, το 2012, το 2011 – για να περιοριστώ στα χρόνια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, κι ακόμη τι προβλέπεται για το 2014.

Δεν τον κατατόπισαν για την συγκρότηση του Δήμου, το πόσοι υπηρετούν σε κάθε υπηρεσία του, με τι σχέση εργασίας, με τι απολαβές, ποιο το έργο κάθε υπηρεσίας, ποια η παραγωγικότητά της – ούτε και τι εισέπραξαν οι εκλεγμένοι στον Δήμο και οι επιστημονικοί τους συνεργάτες.

Δεν τον κατατόπισαν αναλυτικά για τον ρόλο του Υπουργείου Οικονομικών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κά. σε σχέση με την διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων…

Έτσι η συζήτηση των δημοτικών πραγμάτων δεν γίνεται επί συγκεκριμένου εδάφους, τα διατυπούμενα από τους διεκδικητές της Δημοτικής Αρχής στέκουν στον αέρα – ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου πρόκειται κυριολεκτικά για λόγια του αέρα.

Έστω και στο περιορισμένο μέγεθος των τωρινών οικονομικών των Δήμων, η τέτοια είτε αλλιώτικη διάθεση των οικονομικών τους συνιστά πολιτική πράξη δεξιάς, κεντρώας ή αριστερής απόκλισης – όταν τα πράγματα συγκεκριμενοποιούνται πάει περίπατο η δήθεν “ανεξαρτησία” των διεκδικητών της Δημοτικής Αρχής.

Περίπατο θα πάει αυτή η δήθεν “ανεξαρτησία” των διεκδικητών της Δημοτικής Αρχής από την πρώτη στιγμή που θα βρεθούν στον Δήμο – και τούτο διότι δεν γίνεται “δυσί κυρίοις δουλεύειν”, ή για ό,τι απασχολεί τους πολλούς θα νοιάζεσαι, θα αγωνίζεσαι και θα φροντίζεις ή τους λίγους θα εξυπηρετείς και τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους όπως πράττουν οι της κατάστασης στην Ελλάδα και στην κατευθύνουσα τα πράγματα Ευρώπη φυσικά.

Κώστας Π. Παντελόγλου