Ο ΚΟΣΜΟΣ της Ν. Φιλαδέλφειας 31-32-33

1
λεπτά ανάγνωσης

Διαβάστε στον “ΚΟΣΜΟ της Ν. Φιλαδέλφειας” αριθ. 31-32-33, 1-15 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2006:

  • Βιβλία τινά Μικρασιατικού περιεχομένου της Βιβλιοθήκης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας
  • Σημειώσεις ενός παλαιού Φιλαδελφειώτη (Ι. Ονόματα Μικρασιατικών Πατρίδων στις Οδούς της Μικρασιατοπροσφυγουπόλεώς μας!  ΙΙ. Απλή μνεία μελέτης τινός αναφερομένης εις την Αυτοδιοίκηση του Μικρασιατικού Ελληνισμού)
  • Μια Έκθεση της Μονάδας Τεκμηρίωσης & Μελέτης Ζητημάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Εκδόσεων Παντελόγλου εκ νέου επισκέψιμη