Ο ΚΟΣΜΟΣ της Ν. Φιλαδέλφειας 30

1
λεπτά ανάγνωσης

Διαβάστε στον “ΚΟΣΜΟ της Ν. Φιλαδέλφειας” αριθ. 30, 15 Ιανουαρίου 2006:

  • Σελίδες πολιτικής και δημοτικής ιστορίας της Νέας Φιλαδέλφειας (Υλικό για μια ομιλία στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 1974)
  • Μια Έκθεση της Μονάδας Τεκμηρίωσης & Μελέτης Ζητημάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Εκδόσεων Παντελόγλου εκ νέου επισκέψιμη