Ο ΚΟΣΜΟΣ της Ν. Φιλαδέλφειας 34-35-36

2
λεπτά ανάγνωσης

Διαβάστε στον “ΚΟΣΜΟ της Ν. Φιλαδέλφειας” αριθ. 34-35-36, 16-31 Μαρτίου & 15 Απριλίου 2006:

  • Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι 4 είναι οριστικά οι υποψήφιοι Δήμαρχοι στην Νέα Φιλαδέλφεια στις Εκλογές του 2006!
  • Εκδόσεις αυτοδιοικητικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος (Περί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως λόγος ουσιαστικός, Τα Οικονομικά των Δήμων και το Κράτος, Για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, Η αιτιολογία γενέσεως της Κεντρικής Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος και οι προγραμματικές κατευθύνσεις των ιδρυτών της· και τινά περί της “Επιθεωρήσεως της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως” του επισήμου οργάνου της)
  • Η Νέα Φιλαδέλφεια, τα επιτεύγματα και τα εκκρεμή προβλήματα αυτής – Δενδροστοιχίες Πλατείες Κήποι· Σχολικά Κτίρια· Οδοποιΐα (Ασφαλτόστρωσις Δρόμων, Γέφυρες προς Περισσό)· Ύδρευσις Φωτισμός· Οι μη αποκατεστημένοι εισέτι Μικρασιάτες πρόσφυγες· Κοινωνική Πρόνοια Δημοτικόν Ιατρείον· Αθλητισμός Παιδικές Χαρές Άλσος· Το Κράτος να ενισχύση τους Δήμους να μην αφαιρεί πόρους τους (Ομιλεί ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Τρυπιάς εν έτει 1957)
  • Τα Φυλλάδια του “Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας” αφιερώνονται στην μνήμη του Παντελή Παντελόγλου, της Κατίνας Μαμέλη και του Νικολάου Τρυπιά

1 Comments Text