Ο ΚΟΣΜΟΣ της Ν. Φιλαδέλφειας 28-29

1
λεπτά ανάγνωσης

Διαβάστε στον “ΚΟΣΜΟ της Ν. Φιλαδέλφειας” αριθ. 28-29, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005:

  • Σε συνέχεια του ανοιχτού γράμματος της 31ης Μαΐου 2002
  • Σημειώσεις ενός παλαιού Φιλαδελφειώτη (Ι. Η ιστορία της Νέας Φιλαδέλφειας και οι Δημοτικές της Αρχές  ΙΙ. Εκδηλώσεις που έλαβαν χώραν στην Νέα Φιλαδέλφεια αναδεικνύουν την ανάγκη σεβασμού της ιστορικής διαδρομής των δυνάμεων της κοινωνικοπολιτικής πρωτοπορίας της Πόλεώς μας)
  • Μια αναλυτική καταγραφή των δημοσιευθέντων στο πρώτο φύλλο του “Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας
  • Μια Έκθεση της Μονάδας Τεκμηρίωσης & Μελέτης Ζητημάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Εκδόσεων Παντελόγλου εκ νέου επισκέψιμη από την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2005