Ο τουρκικός παράγων

Ο τουρκικός παράγων, όντας πολυπαραγοντικός, και παρακολούθηση χρειάζεται, και παρατήρηση προσεκτική και μελέτη αναλυτική, στις καμπύλες του και στις γωνίες του, όπου και κρύβει τις επιδιώξεις του, ωσότου να ωριμάσουν πλήρως, προς άμεση διεκδίκηση.

Μελετημένη και αποκαλυπτική οφείλει να είναι η στάση του ελληνικού παράγοντα έναντι τέτοιου αντιπάλου· το οφείλει αυτό ο ελληνικός παράγων όχι μόνο στους Έλληνες, αλλά και σε όλους τους πολίτες του Κόσμου.

Κώστας Π. Παντελόγλου

Αφήστε μια απάντηση

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.