Συλλυπητήρια

Η οικογένεια Κώστα και Σούλας Παντελόγλου συλλυπείται την οικογένεια Τομπούλογλου για την απώλεια της Φωφώς.