Image

Όταν μιλάμε για το Άλσος, πρέπει να είμαστε σοβαροί

Χρειάστηκαν κάποια ασαφή δημοσιεύματα με το γνωστό τραμπούκικο ύφος των αεκόφρονων ιστοσελίδων, για να πληροφορηθεί η τοπική κοινή γνώμη ότι το αναμενόμενο σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης του Άλσους μας προχωρά, πάντα ερήμην της τοπικής κοινωνίας, και με υποτακτικό ρόλο της διοίκησης Βούρου-Κωνσταντινίδη. Αυτά τα δημοσιεύματα οδήγησαν σε κάποια κινητικότητα δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης και στη σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου για το ζήτημα την Τετάρτη 9/12/2020. Στο μεσοδιάστημα, έχει εκδοθεί η “καθυστερημένη υπουργική απόφαση” που αφορά το Άλσος ΝΦ και η οποία περιλαμβάνει, προφανώς, τις απαιτήσεις της “οικογένεια της ΑΕΚ” με το κατάλληλο περιτύλιγμα.

Είναι σοβαρό πρόβλημα ότι το δημοτικό συμβούλιο συγκαλείται χωρίς να υφίσταται ουσιαστικά εισήγηση – και είναι κρίμα για το Άλσος και την πόλη που η αντιπολίτευση στις διάφορες εκδοχές της, ή και όλη μαζί, δεν μπορεί να εισφέρει μια σοβαρή εισήγηση. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οξύμωρο: η αντιπολίτευση μπορεί να καλέσει δημοτικό συμβούλιο και όλα τα σχετικά στοιχεία είναι δημοσιευμένα, όμως καμιά από τις παρατάξεις και τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους που ζήτησαν συνεδρίαση δεν μας είπαν ποια στοιχεία τις ανησύχησαν τόσο.

Εδώ που φτάσαμε, επισημαίνουμε λίγα μόνο από αυτά που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε μια ολοκληρωμένη εισήγηση, αν προκαλούσαμε εμείς τη συζήτηση στο ΔΣ με στόχο την αποτροπή της οικοπεδοποίησης ενός από τους μεγαλύτερους δασικούς χώρους πρασίνου της Αττικής – διότι, κακά τα ψέματα, μια σειρά τοπικοί παίκτες και φυσικά η “οικογένεια της ΑΕΚ” σ’ αυτό προσβλέπουν, ήδη από το μακρινό 1972:

 • Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Νέας Φιλαδέλφειας (Φ.Ε.Κ. 527/∆/25-08-1989, 97/∆/01-02-1996), το Άλσος εντάσσεται στο σχέδιο ως ζώνη ειδικών χρήσεων και παραμένει άλσος.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 5, εδάφιο 2 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει, “Η μέριμνα δια την ανάπτυξιν, βελτίωσιν, αναδάσωσιν και προστασίαν των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ή τους επί τη βάσει σχετικής πολεοδομικής μελέτης αναλαβόντας την δημιουργίαν αυτών οικιστικούς φορείς ή εις ίδια νομικά πρόσωπα επί τη βάσει ειδικών διατάξεων”. Σύμφωνα με το άρθρο 59 του ίδιου νόμου όπως ισχύει, “Η παραχώρηση της χρήσεως πάρκου ή άλσους επιτρέπεται μόνο σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού […] υπό τον όρο της μη μεταβολής του προορισμού ή της χρήσης της παραχωρούμενης έκτασης”.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει μετά και τον Ν. 4280/2014 (άρθρο 36), “Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του κύριου προορισμού και η αναίρεση της λειτουργίας των πάρκων ή αλσών” και “Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και τμήματα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται όμως οργανικά με το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου”. Προβλέπονται δε εξαιρέσεις της προστασίας για τη διάνοιξη οδών (άρθρο 48), για έργα μετρό (άρθρο 59 εδάφιο 1) και ήπιας αναψυχής και κοινωφελών λειτουργιών (άρθρο 59 εδάφιο 3), οι τελευταίες κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις ενός καταργημένου πλέον νόμου (Ν. 4269/2014).
 • Το άρθρο 19 του Ν. 4277/14 (Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής), σε συνδυασμό με το σχετικό παράρτημά του, ορίζει ότι το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας εντάσσεται στα λεγόμενα “μητροπολιτικά πάρκα”, ενώ συμπεριλαμβάνει στο δίκτυο αστικού-περιαστικού πρασίνου της Αττικής τους “χώρους πολιτισμού και αθλητισμού” (ακόμη κι αν αυτοί είναι κιτρινόμαυροι).
 • Το άρθρο 42 του Ν. 4277/14, που γέννησε τη δυνατότητα να χτιστεί ο “χώρος πολιτισμού και αθλητισμού” της OPAP Arena, προβλέπει ότι η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόσθετους ειδικούς όρους περιβαλλοντικής προστασίας που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την πύκνωση των χώρων πρασίνου στο εκτός “πολιτισμού και αθλητισμού” άλσους και με την “εντατικοποίηση της συνοχής, της συνέχειας και της λειτουργίας του άλσους, ως δασικού οικοσυστήματος” (αυτές τις διατάξεις τις έχουμε χάρη στη ΔΗΜ.ΑΡ., για να μην ξεχνιόμαστε).
 • Το άρθρο 43 του Ν. 4277/14, πρόεβλεπε ότι επιτρέπεται η παραχώρηση μέχρι και 5% της έκτασης του Άλσους (24 στρέμματα, σχεδόν όσο και η OPAP Arena), “για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, συμπλήρωση και ασφαλή λειτουργία νομίμως υφισταμένων ή για την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων”. Αυτή η προκλητική ρύθμιση ετέθη σε χειμερία νάρκη για να διασκεδάσει τις αντιδράσεις για τη χαριστική ρύθμιση της OPAP Arena (βλ. παραπάνω και τα σχετικά με το άρθρο 58 του Ν. 998/1979).
 • Αφού το Άλσος μας το 2014 έγινε … μητροπολιτικό, έγινε και πάρκο· και επί ΣΥΡΙΖΑ εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 133384/6587/10.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2828/23-12-2015) με θέμα “Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών”, όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται (άρθρο 3) ότι σε πάρκα έκτασης άνω των 4 στρεμμάτων επιτρέπεται κατασκευή “αναψυκτηρίου συνολικού εμβαδού δόμησης έως 120 τ.μ. (κτίσμα και περιβάλλων χώρος)”, αλλά και δρόμοι, παιδικές χαρές, χώροι υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. μέχρι 10 στρέμματα συνολικά.
 • Τον Απρίλιο του 2016, ο υπουργός Πάνος Σκουρλέτης υπέγραψε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την OPAP Arena, όπου αναφέρεται στη διαχειριστική μελέτη του Άλσους που θα έπρεπε να εκπονηθεί βάσει της προηγούμενης απόφασης, αλλά και στις υπάρχουσες και μελλοντικές μελέτες της Δικέφαλος ΑΕ (σελ. 23-25) – μεταξύ αυτών στην έκθεση Χλύκα για το πράσινο.
 • Λίγους μήνες μετά, ο Δήμος ΝΦ-ΝΧ προχώρησε σε σύνταξη διαχειριστικής μελέτης για το Άλσος. Η δημοτική αρχή Αριστείδη Βασιλόπουλου χρησιμοποίησε, όπως ήταν αναμενόμενο, τη δυνατότητα που της έδινε το θεσμικό πλαίσιο για τη δόμηση του νέου Κένταυρου και, βέβαια, για τα έργα που τελικά χρηματοδότησε η Περιφέρεια Αττικής, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα 10 στρέμματα που επιτρέπει η απόφαση του 2015.
 • Πριν λίγες μέρες, εκδόθηκε με τη γνωστή προχειρότητα της διοίκησης η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/114537/5557 (ΦΕΚ Β’ 5283/1-12-2020), με θέμα “Τροποποίηση των Προδιαγραφών Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών”. Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται επικίνδυνες δυνατότητες:
  1. Μπορεί να δημιουργηθεί εντός άλσους χώρος στάθμευσης μέχρι 2,5 στρέμματα (άρθρο 2).
  2. Το αναψυκτήριο των 120 τ.μ. αποκτά πατάρι και τραπεζοκαθίσματα έως και 5% της όλης έκτασης. Τι θέλει να πει ο ποιητής; Μέχρι 24 (!) στρέμματα; Και πώς τα τραπεζοκαθίσματα δεν θα απέχουν πάνω από 10 μέτρα από το κτίριο;
  3. Και ενώ ως το 2015 επιτρέπονταν υπαίθριες κατασκευές και όχι κτίσματα μόνο για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, η φετινή διατύπωση (αυτή που … καθυστερούσε, προφανώς) μιλά για λυόμενες κατασκευές και περίπτερα για ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες.
 • Αυτό, όμως, είναι απλώς το φωτογραφικό πλαίσιο. Οι λεπτομέρειες του τι μέλλει γενέσθαι θα προκύψουν από τη διαχειριστική μελέτη που πρέπει να εκπονηθεί από τον δήμο βάσει κάποιου σχεδιασμού. Γιατί κρίνεται η προηγούμενη διαχειριστική ανεπαρκής; Ποιος ετοιμάζει πάρκινγκ και λυόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις στο δάσος;

Δεν θα ήταν παράλογο να συμπεριλάμβανε κανείς σε αυτή την εισήγηση και τα όσα έχει πει ήδη από το 2013 ο Δημήτρης Μελισσανίδης για τη Νέα Φιλαδέλφεια-Μόντε Κάρλο, αλλά επειδή μπορεί να υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι που δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν να χαρακτηριστούν αντιαεκτζήδες και γραφικοί, ας σταματήσουμε σε αυτά τα ολίγα για τώρα. Η πρόκληση είναι αρκετά συγκεκριμένη. Ποιος από τους 16 υπογράφοντες θα φέρει τα παραπάνω στο δημοτικό συμβούλιο;

ΥΓ. Δεν συνιστά είδηση ότι ο Γιάννης Βούρος ως μπροστινός και οι τοπικοί του πισινοί έρχονται να εκφράσουν τα συμφέροντα Μελισσανίδη. Στις εκλογές κατέβηκαν με πρόγραμμα δύο συν δύο λέξεων: “Μόνο ΑΕΚ και Κεμπάπ”. Αυτό το εισαγόμενο όραμα, με τη βία που είχε προηγηθεί, ήταν ο μόνος τρόπος που θα βρίσκονταν, μπροστινοί και πισινοί, να διαχειρίζονται και να νέμονται το χρήμα των δημοτών. Για διάφορους θλιβερούς λόγους, αυτό ήταν το σχήμα που επικράτησε. Αν κάποιος θέλει να αντιπολιτευτεί επί της ουσίας τον Γιάννη Βούρο και στο πρόσωπό του όλη αυτή τη στρέβλωση της δημοκρατικής λειτουργίας των τελευταίων ετών, θα πρέπει να προσπαθεί λίγο παραπάνω. Αλλιώς, συμπληρώνει την εικόνα του.

π.