Νίκος, όχι Βαγγέλης

Στην παρουσίαση του λευκώματος για τον Δήμαρχο ΝΦ Νικόλαο Τρυπιά το 2006 δεν ήταν ο Νίκος Μηλιώρης, όπως έγραψε και σήμερα ο Χ.Τ., μα ο ανιψιός του Βαγγέλης Μηλιώρης. / Κ.Π.Π.