Του Νίκου Μηλιώρη για τα Βουρλά

Ο Νίκος Μηλιώρης, ο σημαντικός της Μικρασιατικής Γραμματολογίας, μεταξύ άλλων, έχει συγγράψει και τα ακόλουθα σχετικά με τα Βουρλά:

  1. Βουρλά και Βουρλιώτες (1939)
  2. Αναξαγόρειος Σχολή Βουρλών (1940)
  3. Τα Βουρλά Μικράς Ασίας. Μέρος Α’ Ιστορικά (1957)
  4. Σάββας Παπαγρηγοριάδης, εκπρόσωπος μιας εποχής και ενός περιβάλλοντος (1961)
  5. Τα Βουρλά Μικράς Ασίας. Μέρος Β’ Λαογραφικά (1965)
  6. Τα ελληνικά χωριά της περιοχής των Βουρλών Μικράς Ασίας (1970)

Κώστας Π. Παντελόγλου