Οι “Είκοσι χιλιάδες λεύγες υπό την θάλασσα” του Ιουλίου Βερν στη Σμύρνη


Στα 1874, 1875 κυκλοφόρησε σε δύο τόμους στη Σμύρνη το στον σημερινό μας τίτλο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν, όπως μας βεβαιώνει το ριζιμιό λιθάρι της Σμυρναϊκής βιβλιογραφίας, ο γιατρός Αθανάσιος Χατζηδήμος. Μεταφραστές ο Σμυρνιός λόγιος, δημοσιογράφος και τεχνοκριτικός Μηνάς Χαμουδόπουλος και ο αδελφός του Χρήστος.

Ο Μηνάς Χαμουδόπουλος γεννήθηκε το 1843 και φοίτησε στην Ευαγγελική Σχολή. Επί μια δεκαετία (1870-1880) εξέδιδε στη Σμύρνη, μαζί με τον αδελφό του, την εφημερίδα “Πρόοδος”, την οποία το 1880 μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Είχε συγγενική σχέση με τον μουσουργό Μανώλη Καλομοίρη, ο οποίος και αναφέρεται σ’ αυτήν στο βιβλίο του με τίτλο “Η ζωή μου και η τέχνη μου”. Ο Μηνάς Χαμουδόπουλος πέθανε στις 8 Νοεμβρίου 1908.

Ένα πλήθος τα δημοσιεύματα του Μηνά Χαμουδόπουλου, μαζί και αυτό του σημερινού μας τίτλου, μεταφρασμένο από τα Γαλλικά, τύποις της “Προόδου”.

Κώστας Π. Παντελόγλου