Image

Για την κατάσταση στο κέντρο της πόλης

Στο δημοτικό συμβούλιο της 16ης Μαΐου 2018 συμπεριλήφθηκε το θέμα “Συζήτηση και λήψη απόφασης για παρεμβάσεις και ενέργειες που αφορούν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας”. Στην εισήγηση της δημοτικής συμβούλου της πλειοψηφίας και πρώην αντιδημάρχου Χαράς Ρόκου, που κατοικεί στην περιοχή του κέντρου και βιώνει τα προβλήματα πρώτο χέρι, περιγράφηκε αρκετά καλά το τι τραβάνε οι κάτοικοι γύρω από την οδό Σάρδεων.

Συνέβη ωστόσο κάτι ενδιαφέρον: πριν το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει την εισήγηση της κυρίας Ρόκου, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Νίκος Ανανιάδης απάντησε σε ένα προς ένα τα ζητούμενα που έθετε η εισήγηση (“λήψη απόφασης”, γαρ!) λέγοντας τι μπορεί να γίνει και τι όχι. Και μετά … το δημοτικό συμβούλιο “ενέκρινε”!

Θα ασχοληθούμε και αναλυτικότερα σε άλλες αναρτήσεις με το ζήτημα της κατάστασης στον προσφυγικό συνοικισμό, που είναι κομβικό ζήτημα για την πορεία της πόλης, αλλά για σήμερα ας σημειώσουμε δυο-τρία σημεία … αριστερής διακυβέρνησης.

Το πρώτο είναι η εισαγωγική παράγραφος της ισχύουσας κανονιστικής απόφασης για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, όπως ψηφίστηκε το 2015 κι εκφράζει τουλάχιστον τη δημοτική πλειοψηφία, απ’ την οποία κανείς δε διαφοροποιήθηκε τότε:

“Η λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που εξασφαλίζει το μεσογειακό κλίμα, είναι ένα θετικό για την λειτουργία της πόλης στοιχείο. Εξυπηρετεί το κοινό, αυξάνει τις δυνατότητες να αντιληφθεί κανείς τον χώρο, διευρύνει τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, δίνει ζωντάνια στην πόλη και πλουραλισμό στις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει η δραστηριότητα αυτή να υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων στερώντας τους ζωτικό χώρο, να ενοχλεί την εικόνα της πόλης με αυθαίρετες κατασκευές και εκτεταμένες καταλήψεις, να παρεμποδίζει την προστασία της πόλης δυσχεραίνοντας την κίνηση οχημάτων διάσωσης”.

Το δεύτερο είναι ένα απόσπασμα από ρεπορτάζ του “Πολίτη” απ’ το δημοτικό συμβούλιο της 16ης Νοεμβρίου 2017:

“Μείωση 20% στα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αποφάσισε στη συνεδρίαση της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του δημάρχου Άρη Βασιλόπουλου. Μοναδική προϋπόθεση, οι καταστηματάρχες να μην έχουν πραγματοποιήσει παράβαση στην χρήση αυτών των χώρων κατά την προηγούμενη χρονιά. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει για το 2018, οπότε όλοι οι επιχειρηματίες που κατά το 2017 δεν χρεώθηκαν με κάποια παράβαση θα πληρώσουν μειωμένα τέλη την επόμενη χρονιά”.

Το τρίτο είναι απόσπασμα από το εγκριθέν απ’ το δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, που αποφάσισε τη μείωση προστίμου λόγω παράνομης τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων από κατάστημα της περιοχής. Η επιτροπή αποτελείται από δύο υπαλλήλους και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Παραλείπουμε σκοπίμως τα στοιχεία που οδηγούν σε ταυτοποίηση της επιχείρησης, διότι το πρόβλημα δεν είναι να “καρφώσουμε” τον επιχειρηματία (που λογικό είναι να προσπαθεί να μειώσει το πρόστιμο), αλλά να επισημάνουμε τη λογική της δημοτικής αρχής.

“Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι το επί της οδού … κατάστημα … υπέπεσε σε παράβαση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου την ημερομηνία … για 85 τ.μ. άνευ αδείας (κατόπιν εκθέσεως της Δημοτικής Αστυνομίας). Ο Αντιδήμαρχος εξέδωσε την υπ’ αριθμ. … Απόφαση με την οποία επέβαλε στην εταιρεία … τέλος 5.950 ευρώ και ισόποσο πρόστιμο 5.950 ευρώ (…). Με την ως άνω προσφυγή η εταιρεία … ζητά να ακυρωθεί και εξαφανιστεί, άλλως τροποποιηθεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη διοικητική πράξη. Προτείνεται από την επιτροπή η μείωση του προστίμου 5.590 (sic) στο 50% λόγω του ότι η οικονομική συγκυρία είναι δύσκολη για τους επιχειρηματίες (επιβολή πολλών φόρων), η εν λόγω επιχείρηση έχει ρυθμίσει και πληρώνει τις οφειλές της, και προκειμένου να επιβιώσει αυτή οικονομικά. Περαιτέρω … δεν έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις κοινόχρηστου χώρου κατά το προηγούμενο έτος”.

Χρειάζεται να γράψουμε κάτι παραπάνω;

π.

2 Comments Text