Δύο αυτοδιοικητικές εργασίες

Καταχωρώ παρακάτω δύο αυτοδιοικητικές εργασίες μου – από τις 130 που έχω καταρτίσει – χρήσιμες σε όσους ασχολούνται με τα αυτοδιοικητικά ζητήματα ή ενδιαφέρονται γι’ αυτά.

  1. Κοινοβουλευτισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση, 2 Ντοσσιέ
  2. Σοβαρή δημοσιογραφία αυτοδιοικητικής σκοπεύσεως ως συμβολή στην αναγέννηση της Ελλάδος, 1 Ντοσσιέ

Κώστας Π. Παντελόγλου