Οικονομία, Πολιτική και Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

2
λεπτά ανάγνωσης

14_fullΗ Α’ Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έλαβε χώρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 1926. Στη διαδρομή των χρόνων έκτοτε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης καταξιώθηκε ως θεσμός που επέτρεψε την κατ’ έτος επιθεώρηση των παραγωγικών επιδόσεων του έθνους στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία,τη γεωργία, τις υπηρεσίες, αλλά και τη σύγκριση των επιδόσεων αυτών με τις επιδόσεις άλλων χωρών.

Όμως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, εδώ και χρόνια, από τη μια αντανακλά τη συν τω χρόνω συρρίκνωση των παραγωγικών επιδόσεων του έθνους, και από την άλλη καταγράφεται πλέον ως ένα γεγονός πόρρω απέχον από τον αρχικό σκοπό – καταγράφεται ως ένα πολιτικό και μιας μορφής συνδικαλιστικό γεγονός.

Όσο και αν θεωρείται ότι πολιτική είναι συμπυκνωμένη η οικονομία, νομίζω σωστό να αφεθεί στη γεωργία, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τα τεχνικά έργα, τη συγκοινωνία και άλλους κλάδους της οικονομίας, στα προϊόντα τους, στους πρωταγωνιστές και στο μεγάλο πλήθος των συμβαλλόντων προς παραγωγή τους, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης – οι πολιτικοί ας εγκαθιδρύσουν τις οικονομικοκοινωνικοπολιτικές προϋποθέσεις ανόδου στις πράγματι παραγωγικές δραστηριότητες όλων των κλάδων, με ιδιαίτερη την έγνοια για τους δημιουργούς αυτής της ανόδου.

Ο χώρος που οφείλουν να κινηθούν προς επίτευξη τούτων δεν είναι πάντως ο χώρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης…

Κώστας Π. Παντελόγλου