Σχολή Αυτοδιοίκησης στην Ελεύθερη Ελλάδα της Γερμανικής Κατοχής

Πραγματοποιήθηκε τέτοια Σχολή στο νομό Λάρισας, με δεκάδες μαθητές και ακροατές, με καθημερινή παρακολούθηση, 4 ώρες το πρωί διδασκαλία και 3 το απόγευμα φροντιστήριο.

Τι διδάχτηκε σ’ αυτή τη Σχολή και από ποιους, σε ποιες συνθήκες, θα μπορούσε κανείς να πληροφορηθεί διαβάζοντας την εργασία μου με τίτλο “Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εθνική Ζωή”, Εκδόσεις Παντελόγλου, Νέα Φιλαδέλφεια 1986, Τόμος ΙV, σελ. 386-394.

Θα ήθελα όμως τώρα εδώ, στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας”, να καταχωρήσω ένα από τα σημεία αναφοράς των μαθημάτων· έχει τίτλο: Ιστορία της Αυτοδιοίκησης, και καταδεικνύει την ιστορική γνώση και ευρύτητα πνεύματος του δασκάλου…

α) Αρχαία Αθήνα (Εκκλησία του Δήμου και άλλα) μέχρι 340 π.Χ.

β) Μακεδονική Κατοχή (Μέγας Αλέξανδρος από 340-140 π.Χ.) – περιορισμός της εξουσίας του Δήμου και συγκέντρωση στο Κέντρο

γ) Ρωμαϊκή Κατοχή (κοινόν πόλης, κώμης, μητροκωμίας, μητροπόλεων κλπ.) από 140 π.Χ.-390 μ.Χ.

δ) Βυζάντιο από 390-1453

ε) Τουρκοκρατία από 1453-1821 (Κοινότητες) και

στ) Η Αυτοδιοίκηση από του 1821-1942, το περιεχόμενο αυτής σύμφωνα με τους βασικούς νόμους του 1833, 1912 (ΔΝΖ’) και το άρθρο 107 του Συντάγματος του 1927.

Προσθέτω πως όσα παραπάνω καταχώρησα είναι το σημείο 12 από τα 29+7 σημεία των μαθημάτων που δίδαξε αυτός ο δάσκαλος…

Κώστας Π. Παντελόγλου