Βιβλιογραφικά σημειώματα .4

1
λεπτά ανάγνωσης

Δε θα επαναλάβω εισαγωγικά όσα στο πρώτο από τα σημειώματά μου αυτά έγραψα, καταγράφω αμέσως παρακάτω όσα για το σημερινό βιβλιογραφικό μου σημείωμα διάλεξα:

  1. Κυριάκος Χόνδρος, Αρχοντικά και λαϊκά σπίτια του Καστελλόριζου (Λαογραφική και τεχνική μελέτη), Αθήναι 1977, σελ. 30
  2. Πάνος-Νικολής Τζελέπης, Λαϊκή Ελληνική Αρχιτεκτονική (με 40 σχέδια του ίδιου), Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1977
  3. Δημήτριος Βασιλειάδης, Το Κρητικό σπίτι· αυτό το καταφύγιο κι αυτό το ορμητήριο, Αθήναι 1976, σελ. 330
  4. Γεώργιος Δημητροκάλλης, Οι δίκογχοι χριστιανικοί ναοί, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήναι 1976, σελ. 557
  5. Στ. Β. Σκοπελίτης, Αρχοντικά της Λέσβου. Τοιχογραφίες (κείμενα Γιάννη Τσαρούχη-Στέλιου Σκοπελίτη), Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1977
  6. Ε. Τσίλλερ, Δείγματα κεραμοπλαστικής δι’ αρχιτεκτονικά κοσμήματα και άλλα χρήσιμα έργα εκ του εν Αθήναις εργαστηρίου του Δημητρίου Σαρρή, Εκδόσεις Κουλτούρα, Αθήνα 1977, σελ. 10+22
  7. Ευαγγελία Φραγκάκη, Χάνδαξ. Κάστρο – Το Ηράκλειό μου. Τα σπίτια, τα στενά και άλλα τινά, Αθήναι 1978, σελ. 106

Κώστας Π. Παντελόγλου