“Το ΚΚΕ στον Ιταλοελληνικό πόλεμο 1940-41”

Ο τίτλος μας σήμερα στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” είναι ταυτόσημος με εκείνον του νέου πονήματος της Μαΐλειας πλευράς, που κυκλοφόρησε τις προπασχαλινές μέρες του 2015 από την “Σύγχρονη Εποχή”, με αναφορές σε αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς, του ΚΚΕ, στα γράμματα του Ζαχαριάδη, στην “Παλιά Κεντρική Επιτροπή” και στο “ΚΚΕ” του Μανιαδάκη (Προσωρινή Διοίκηση), κατά πώς νομίζει φυσικά η πλευρά αυτή.

Εκείνο που βέβαια απουσιάζει από τις 250 τόσες σελίδες του πονήματος είναι η εν προκειμένω στάση των συναποτελούντων την Ελληνική Κοινωνία, κι ακόμη η στάση των αποτελούντων την στενότερη και ευρύτερη επιρροή του ΚΚΕ και των συμμάχων του.

Η αντίληψη της Μαΐλειας πλευράς για το τι είναι το ΚΚΕ (η ηγεσία του και όχι τα μέλη του και ο περίγυρός του) επέτρεψε να ασχοληθούν ακόμα και με το “ΚΚΕ” του Μανιαδάκη (Προσωρινή Διοίκηση), όχι όμως με το πώς ο εργαζόμενος λαός της Ελλάδας κι ανάμεσά τους η στενότερη και ευρύτερη επιρροή του ΚΚΕ και των συμμάχων του μετείχε στις εξελίξεις.

Το πηγαινέλα σε ποικίλα δημοσιεύματα, πολλά και αμφιβόλου εγκυρότητας, και κάποια έγγραφα από το ταλαιπωρηθέν αρχείο του ΚΚΕ δεν συνιστούν, κατά τη γνώμη μου, διαπραγμάτευση του θέματος του τίτλου – το πόνημα αυτό περισσότερο ασχολείται, και γι’ αυτό θα έπρεπε να έχει άλλο τίτλο, με την κατάσταση που είχε περιέλθει ο μηχανισμός του κόμματος από τα χτυπήματα της Τεταρτοαυγουστιανής δικτατορίας, αδυνατώντας να τοποθετηθεί σταθερά επί των εξελίξεων…

Οι λίγες εκτιμήσεις της Μαΐλειας πλευράς που περιέχονται σ’ αυτό το πόνημα αναμενόμενες ήταν, ως απορρέουσες από τις εκτιμήσεις του β’ τόμου του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ (1949-1968), προετοιμάζουν όμως το έδαφος για το ξαναγράψιμο του Α’ τόμου της ιστορίας του κόμματος 1918-1949 που αποφάσισε το 19ο συνέδριό του.

Η Μαΐλεια πλευρά γράφει, το κακό συνεχίζεται…

Κώστας Π. Παντελόγλου