Δημοτικά Ζητήματα 119-120

1
λεπτά ανάγνωσης

Διαβάστε στα “Δημοτικά Ζητήματα” αριθ. 119-120, Οκτώβριος 2011-Απρίλιος 2012:

Εκδόσεις Παντελόγλου: 33 χρόνια επί των επάλξεων
στον τομέα των εκδόσεων αυτοδιοικητικού περιεχομένου
και ενδιαφέροντος – Ένα φυλλάδιο και ένα γράμμα
πριν ένα χρόνο, ένα δεύτερο γράμμα πριν 6 μήνες
και η τύχη τους… – Οι περί ΕΕΤΑΑ πρόσφατες ειδήσεις
και η μεταφορά και καλά γερμανικής τεχνογνωσίας στους
Δήμους της Ελλάδος… – Μια ακόμη προσφορά των Εκδόσεων
Παντελόγλου προς σχηματισμόν Αυτοδιοικητικής Βιβλιοθήκης
απολύτως απαραίτητης σε Δήμους, σε Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και γενικώτερα στον ευρύ κύκλο των
φυσικών και νομικών προσώπων που ασχολούνται ή σχετίζονται
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κατεβάστε το σε μορφή PDF

1 Comments Text