Ο ΚΟΣΜΟΣ της Ν. Φιλαδέλφειας 62-63

1
λεπτά ανάγνωσης

Διαβάστε στον “ΚΟΣΜΟ της Ν. Φιλαδέλφειας” αριθ. 62-63, Νοέμβριος 2009-Ιανουάριος 2010:

  • Εν όψει των επιδιωκομένων υπό της Κυβερνήσεως στον χώρος της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως αλλά και της δυσχερούς καταστάσεως στην οποία βρίσκεται η Πατρίδα, μια γνώμη που πρέπει να προσεχθή και να εισακουσθή – διατυπώθηκε στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που έλαβε χώραν εν Αθήναις 18-20 Ιανουαρίου 2010
  • Απόσπασμα από τον Κατάλογο Εκδόσεων αυτοδιοικητικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος της Μονάδας Τεκμηρίωσης & Μελέτης Ζητημάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Εκδόσεων Παντελόγλου που μόλις κυκλοφόρησε
  • Δύο ακόμη εργασίες των οποίων επίκειται η έκδοση και κυκλοφορία.