Ενώ τις άλλες μέρες;

Απαγορεύεται, λέει, σήμερα η κυκλοφορία κάθε είδους οχήματος στο Άλσος ΝΦ για λόγους πυροπροστασίας. Ενώ τις άλλες μέρες; / π.