4 εργασίες μου για συμπλήρωση ή σχηματισμό Αυτοδιοικητικής Βιβλιοθήκης

2
λεπτά ανάγνωσης

Την Αυτοδιοικητική Βιβλιοθήκη την κρίνω απαραίτητη να υπάρχει σε κάθε Δήμο, σε κάθε Υπουργείο και Δημόσιο Οργανισμό, στα πολιτικά κόμματα, στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ και φυσικά στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης.

Την Αυτοδιοικητική Βιβλιοθήκη την κρίνω απαραίτητη και σε όσους ασχολούνται με την Αυτοδιοίκηση ή ενδιαφέρονται γι’ αυτήν, εκλεγμένοι και μη.

Για συμπλήρωση δε ή σχηματισμό Αυτοδιοικητικής Βιβλιοθήκης προτείνω καταρχάς 4 από τις δεκάδες ως τα τώρα εργασίες μου, που είναι οι παρακάτω:

  1. Εισηγητική έκθεση και τοποθετήσεις Δημοεκλεγμένων επί των Οικονομικών ζητημάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων της Ελλάδος (την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης του Μεσοπολέμου) – επιστημονική και συγκριτική (και με τα εις τα ευρωπαϊκά κράτη ισχύοντα) εξέταση, 10 ντοσσιέ
  2. Επί παντός σχετικού προς την Οικονομική κατάσταση των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, την δημιουργηθείσα από την ενσκήψασα εις την Χώρα μεγάλη οικονομική κρίση (τα χρόνια του Μεσοπολέμου) – αυτοδιοικητικές συζητήσεις, τοποθετήσεις και διεκδικήσεις, 10 ντοσσιέ
  3. Σχέδιο Προϋπολογισμού Δήμων καταρτισθέν υπό της Κεντρικής Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), συνοδευόμενο από λεπτομερείς εξηγήσεις και οδηγίες – ένα βοήθημα της κεδκε προς τους δήμους που είδε το φως της δημοσιότητας το παρελθόν, 3 ντοσσιέ
  4. Περί της διαδρομής της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοικήσεως από τους αρχαίους χρόνους μέχρι την σύγχρονη εποχή – κείμενα περιέχοντα παρουσιάσεις αναλύσεις σχόλια και συμπεράσματα για στοιχεία που προσεκόμισαν και γνώμες που διετύπωσαν παράγοντες της επιστήμης και της τοπικής αυτοδιοικήσεως κατά την διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνος, καθώς και αναφορές στις πηγές και σε εκτεταμένη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, 8 ντοσσιέ

Κώστας Π. Παντελόγλου