Πέντε από τα δημοσιεύματά μου όσο ήμουν σπουδαστής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου τα προδικτατορικά χρόνια του ’60

Είναι πολλά και ποικίλα τα δημοσιεύματά μου όσο ήμουν σπουδαστής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου τα προδικτατορικά χρόνια του ’60, και όχι μικρή η συμβολή μου και σε δημοσιεύματα που δε φέρουν φυσικά την υπογραφή μου, πραγματική ή ψευδώνυμη – σήμερα από τα δημοσιεύματά μου καταχωρώ πέντε εδώ, στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας”, κατά τη σειρά της δημοσίευσής τους:

α) “Στις 22 Απριλίου [1963] αρχίζει το Δ’ Πανσπουδαστικό [Συνέδριο για την Αναγέννηση της Παιδείας” – Τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι εισηγήσεις των σπουδαστών κάθε Σχολής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου επί των εξής θεμάτων: 1) Επιστημονική στάθμη και περιεχόμενο σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αυτονομία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ακαδημαϊκές ελευθερίες  2) Επαγγελματική αποκατάσταση των διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών  3) Οικονομικά προβλήματα της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως  4) Φοιτητικό κίνημα και τα προβλήματά του. Πρόγραμμα άμεσων διεκδικήσεων  5) Πνευματική, καλλιτεχνική, ψυχαγωγική, αθλητική κίνηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα]”, Ο Σπουδαστής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Έτος 1ον, Αριθ. φύλλου 4, 21 Μαρτίου 1963, Σελ. 5 και 6

[Το δημοσίευμα αυτό, μέρος ευρύτερης προσπάθειάς μου προς ουσιώδη συμβολή του Συλλόγου Σπουδαστών ΕΜΠ (ΣΣΕΜΠ) στην επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών του Δ’ Πανσπουδαστικού Συνεδρίου του διεξαχθέντος από 22-28 Απριλίου 1963 εν Αθήναις, δημοσιεύτηκε ανυπόγραφο]

β) “Η Επιστήμη διαπιστώνει: Η Ελλάδα έχει δυνατότητες για Ανάπτυξη – το Γενικό Πόρισμα του Α’ Συνεδρίου Πολιτικών Μηχανικών για το Ενεργειακό Πρόβλημα της Ελλάδος (Αθήνα 22-30 Ιανουαρίου 1966)”, Πανσπουδαστική, Αριθ. τεύχους 51, Μάιος 1966, Σελ. 8-9

[Το δημοσίευμά μου αυτό δημοσιεύθηκε με το ψευδώνυμο Κωστής Αστέρης]

γ) “Ο Άνθρωπος και το Διάστημα· η πορεία στ’ Αστέρια και η επίδρασή της στην Ανθρωπότητα”, Πανσπουδαστική, Αριθ. τεύχους 51, Μάιος 1966

[Το δημοσίευμά μου αυτό έγραψα μ’ αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τη μεγαλειώδη πτήση του Ανθρώπου στο Διάστημα (Γιούρι Γκαγκάριν 1961) και τα έκτοτε εκπληκτικά επιτεύγματα. Δημοσιεύθηκε με το όνομά μου ως ένθετο 16σέλιδο του σημειούμενου τεύχους της Πανσπουδαστικής]

δ) “Ε.Μ. Πολυτεχνείο [η κατάσταση και τα αναγκαία μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του]”, Η Γενιά μας, Έτος Β’, αριθ. φύλλου 31, 10 Δεκεμβρίου 1966, Σελ. 16

[Το δημοσίευμά μου αυτό δημοσιεύθηκε με το ψευδώνυμο Κωστής Αστέρης]

ε) “Αρχιτεκτονική, τεχνολογία και το μεγάλο πλήθος”, Πανσπουδαστική, Αριθ. τεύχους 52, Ιανουάριος 1967, Σελ. 20-21

[Το δημοσίευμά μου αυτό έγραψα μ’ αφορμή το ΣΤ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων που συνήλθε στην Πάτρα 8-11 Δεκεμβρίου 1966 με θέμα “Η Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα και η Σύγχρονη Τεχνολογία” και δημοσιεύθηκε με το όνομά μου]

Κώστας Π. Παντελόγλου