Image

Αλληλογραφία Χίμλερ-Μανιαδάκη για τον αγώνα εναντίον του κομμουνισμού .2

Σε πρώτο πλάνο ο Χάινριχ Χίμλερ το 1937
Σε πρώτο πλάνο ο Χάινριχ Χίμλερ το 1937

Καταχωρώ σήμερα στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” και το γράμμα του Μανιαδάκη (του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου) προς τον Χίμλερ (του καθεστώτος των Ναζί):

“Εξοχώτατε

Η σημαντική αναγγελία που είχατε την ευγένειαν να κάνετε εις εμέ με την επιστολήν σας της 5.5.1937, μου δίδει την ευκαιρίαν να σας βεβαιώσω ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας, και σας συγχαίρω ειλικρινώς δια την απόφασίν σας να συγκαλέσετε Συνέδριον των αντικομμουνιστικών δυνάμεων. Πιστεύομεν, επίσης, ότι ο θανασίμως εχθρικός κομμουνισμός είναι δυνατόν να αντιμετωπισθή μόνον με εναρμονισμένην και έντονον δράσιν όλων των δυνάμεων που έως σήμερον είχον ως κοινόν στόχον τον κομμουνισμόν. Και η Ελλάς, η οποία είχεν την εμπειρίαν του κομμουνισμού και της φαυλοκρατίας των κομμάτων, είναι αποφασισμένη να καταβάλη κάθε δυνατήν προσπάθειαν εις τον αγώνα αυτόν, ευρισκομένη πάντοτε εις στενήν συνεργασίαν μετά των άλλων δυνάμεων. Σας ευχαριστώ πολύ δια την πρόσκλησιν αντιπροσώπων μας εις το Συνέδριον και την Νυρεμβέργην. Τους έχομεν ήδη επιλέξει. έχουν οδηγίας να επωφεληθούν της επισκέψεώς των και να μελετήσουν όλα τα προβλήματα τα σχετικά με τον αντικομμουνιστικόν αγώνα, από την σκοπιά της Αστυνομίας, και να κερδίσουν από τας προόδους και την πείραν της ευρισκομένης υπό την ισχυράν και πεφωτισμένην ηγεσίαν Σας Γερμανικής Αστυνομίας.

Σας ευχαριστώ δια την ενθάρρυνσιν και την βοήθειαν που θα προσφέρετε εις τους αντιπροσώπους μου, εις τους οποίους έχει δοθή εντολή να μελετήσουν ειδικώς τα εξής ζητήματα:

  1. Την αντικομμουνιστικήν νομοθεσίαν, γενικώς, την ποινικήν δίωξιν του κομμουνισμού και τα μέτρα που αποτελεσματικώς περιορίζουν την δράσιν των κομμουνιστών.
  2. Τα περιοριστικά αστυνομικά μέτρα και μέσα που χρησιμοποιούν αι υπηρεσίαι σας, δια να πολεμήσουν τον κομμουνισμόν εις την σημερινήν φάσιν και τα συμπεράσματα των αστυνομικών σας πρακτόρων από την μάχην αυτήν.
  3. Το σύστημα μεταχειρίσεως και απομονώσεως των κρατουμένων (εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως, εις στρατόπεδα εργασίας δια κομμουνιστάς κλ.), επειδή ενδιαφερόμεθα να εφαρμόσωμεν το σύστημα αυτό εις την χώραν μας.
  4. Ζητήματα που σχετίζονται με την προστασίαν της χώρας από εσωτερικούς εχθρούς και την ξένην προπαγάνδαν.
  5. Ζητήματα που σχετίζονται με την ανταλλαγήν πληροφοριών μεταξύ των Αστυνομιών και την συνεργασίαν των αντικομμουνιστικών οργανώσεων.
  6. Τας προόδους της Αστυνομίας όσον αφορά εις την επιστημονικήν δίωξιν του εγκλήματος.

Τελειώνω με την ευχήν το Συνέδριον, υπό την πεφωτισμένην Σας ηγεσίαν, να καταλήξη εις συγκεκριμένα πορίσματα και αποφάσεις δια το καλόν των πολιτισμένων δυνάμεων.

Σας ευχαριστώ και πάλιν”.

Κώστας Π. Παντελόγλου