Image

Νίκος Παξιμαδάς: Για την προκοπή του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1965) .1

PAXIMADAS2Για τον Νίκο Παξιμαδά, τον αγωνιστή Πρόεδρο της Κοινότητας Πετρούπολης του Νομού Αττικής, διάβαζα και άκουγα πριν την δικτατορία των συνταγματαρχών – είχε εκλεγεί και στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, όπου Πρόεδρος είχε αναδειχθεί ο Δήμαρχος της πόλης μας, της Νέας Φιλαδέλφειας, ο προοδευτικός δημοκράτης Νικόλαος Τρυπιάς.

Από κοντά τον Νίκο Παξιμαδά τον γνώρισα όταν, μαζί με τον Παναγιώτη Μακρή και τον Μήτσο Φωλόπουλο, μετείχαμε των εργασιών της Κίνησης για Ουσιαστική Αυτοδιοίκηση (ΚΙΝ.ΟΥΣ.Α.) στις αρχές τους έτους 1975 – ήταν διακεκριμένος νομικός, αγωνιστής της αυτοδιοίκησης, πιστός του κομμουνιστικού αριστερού και δημοκρατικού κινήματος.

Όσα θα καταχωρήσω αμέσως παρακάτω εδώ, στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας”, τα διετύπωσε ο Νίκος Παξιμαδάς, μιλώντας ως εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, από το βήμα της Δ’ Γενικής Συνέλευσης των εκπροσώπων των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος που έλαβε χώραν 20-23 Ιουνίου του έτους 1965 στην Αίθουσα Τελετών του Δημαρχείου Αθηνών – είχαν προηγηθεί οι βουλευτικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 1963 και της 16ης Φεβρουαρίου 1964, που έφεραν στην Κυβέρνηση την “Ένωση Κέντρου” με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, και οι δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 5ης Ιουλίου 1964.

Ας τα διαβάσουμε λοιπόν – σήμερα το πρώτο μέρος και αύριο το δεύτερο:

“… αισθανόμενος τις ευθύνες μου, (ανερχόμενος) στο βήμα τούτο, θα προσπαθήσω να εκφράσω, όσο επιτρέπουν τα στενά όρια του δεκαλέπτου (χρόνου ομιλίας), την αγωνία που με συνέχεια για την προκοπή του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

Ο μαρασμός, η εξουθένωσις του θεσμού δεν αμφισβητείται πια από καμμιά πλευρά. … Αμφισβητούνται (όμως) τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για να αποκτήσει πραγματικά ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως την περιωπήν εις την οποίαν πρέπει να ευρίσκεται.

Η Αυτοδιοίκησις αξιώνει την αυτοτέλειά της, η Αυτοδιοίκησις αξιώνει να επανέλθουν οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με το Σύνταγμα και σύμφωνα με την Ελληνικήν παράδοσιν. …

Επίσης σοβαρώτατον είναι το θέμα των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Ο νυν πρωθυπουργός, ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου, εις άλλο Συνέδριον εδήλωσε ότι υπάρχει σφετερισμός των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Είναι βαρεία η φράσις, είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός, με την σειράν μου όμως εγώ θέτω ένα ωμό, ωμότατο ερώτημα, πώς αποκαλείται εκείνος ο οποίος αποκαλεί άλλους σφετεριστές όταν συνεχίζη την ίδια πολιτική … δεν διέπομαι από διάθεσιν αντιπολιτεύσεως εναντίον οιασδήποτε Κυβερνήσεως όταν έρχομαι εδώ να υποστηρίξω τα δικαιώματα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, μάλιστα θα ήθελα να εκταθώ πιο πέρα και να είπω ότι δυστυχώς ως εκ της μορφής … της Κεντρικής Διοικήσεως … ευρίσκονται εν αντιθέσει τα συμφέροντα (της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως με την Κεντρικήν Διοίκησιν).

Και τα συμφέροντα αυτά της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως δεν θα κατακτηθούν παρά μόνον με αγώνες συνεχείς, με αγώνες ηρωϊκούς της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, εάν θέλουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες που εναπόθεσαν σε μας οι δημότες, εκείνοι οι οποίοι ήλπισαν πως τα μικρά χωριά, πως οι πόλεις εκείνες οι οποίες ευρίσκονται εν καθυστερήσει, θα γίνουν τα κύτταρα εκείνα, θα γίνουν οι κυψέλες εκείνες, μέσα στις οποίες θα βρίσκουν ό,τι σήμερα αξιώνει η ζωή, για να μην είναι αναγκασμένοι να κατεβαίνουν στα τάρταρα των ανθρακωρυχείων (του Βελγίου), της Γερμανίας ή οπουδήποτε αλλού.

… Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει η σημερινή Κυβέρνησις ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πάρη για την ανάπτυξι του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως στον οικονομικό τομέα …

Αντίθετα υπάρχουν δείγματα της (ακολουθουμένης) πολιτικής που είναι αποκαρδιωτικά· επεβλήθη προσφάτως ένας φόρος … επί της μεταβιβάσεως ακινήτων … Αυτός δικαιωματικά ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όμως το Κράτος τον κράτησε για τον εαυτό του. Εάν ήθελε πραγματικά να βοηθήση την Τοπικήν Αυτοδιοίκησιν ήτο ευκολώτατον να τον παραχωρήση σε μας”.

Κώστας Π. Παντελόγλου