Ο ΚΟΣΜΟΣ της Ν. Φιλαδέλφειας 24

1
λεπτά ανάγνωσης

Διαβάστε στον “ΚΟΣΜΟ της Ν. Φιλαδέλφειας” αριθ. 24, 21 Ιουλίου 2005:

  • Για τα Ιουλιανά του 1965 και τον Σωτήρη Πέτρουλα (αναφορές στα γεγονότα, σκέψεις και γνώμες πνευματικών ανθρώπων)
  • Μπροστά στον νεκρό φοιτητή (Σωτήρη Πέτρουλα) που έπεσε για την Δημοκρατία – Λόγος για την Πατρίδα
  • Σωτήρης Πέτρουλας: ο άνθρωπος, ο αγωνιστής