Ο ΚΟΣΜΟΣ της Ν. Φιλαδέλφειας 20

1
λεπτά ανάγνωσης

Διαβάστε στον “ΚΟΣΜΟ της Ν. Φιλαδέλφειας, αριθ. 20, 1 Αυγούστου 2003:

  • Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εγέρθητι! (Δημοεκλεγμένοι και Λαός είναι η στιγμή να διεκδικήσουν αποφασιστικά το μερίδιο των Δημοσίων Εσόδων που δικαιωματικά ανήκει στην Τοπική Ζωή)