Ο ΚΟΣΜΟΣ της Ν. Φιλαδέλφειας 16

Διαβάστε στον «ΚΟΣΜΟ της Ν. Φιλαδέλφειας» αριθ. 16, 15 Απριλίου 1993:

  • Κλίμα ηθικής και πνευματικής αναγέννησης στον κάθε τόπο, στη χώρα ολόκληρη!
  • «Σβυσμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μεσ’ στη χώρα, θα ρθη κάποιος καιρός, και κάποια αυγή θα φέξη»
  • «Εσύ αντιστάσου, αταίριαστος, και τόλμα να κηρύττης»
  • «Γνώμες, Καρδιές, Όσοι Έλληνες

1 Comment

Comments are closed.