Τα Αρχιτεκτονικά Συνέδρια, μείζονος σημασίας γεγονότα των χρόνων του ’60

3
λεπτά ανάγνωσης
Το προεδρείο του Α' Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου. Διακρίνονται οι Ν. Σιαπκίδης, Α. Κωστάλα-Κεχαγιόγλου, Φ. Τσέκερης, Κ. Μπίτσιος
Το προεδρείο του Α’ Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου. Διακρίνονται οι Ν. Σιαπκίδης, Α. Κωστάλα-Κεχαγιόγλου, Φ. Τσέκερης, Κ. Μπίτσιος

Από τα μείζονος σημασίας γεγονότα των χρόνων του ’60 υπήρξαν τα Συνέδρια που οργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, ο γνωστός ως ΣΑΔΑΣ.

Το πρώτο από αυτά πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς το έτος 1961 με θέμα “Πολεοδομία, εθνικό πρόβλημα”, το δεύτερο το 1962 στην Θεσσαλονίκη με θέμα “Πολεοδομία και Λαϊκή Κατοικία”, το τρίτο στο Ναύπλιο το 1963 με θέμα “Η συμβολή του Έλληνα Αρχιτέκτονα και Πολεοδόμου στην Ανάπτυξη της Χώρας”, το τέταρτο το 1964 στον Βόλο με θέμα “Κτίρια Μορφώσεως και Επιμορφώσεως”, το πέμπτο στην Αθήνα το 1966 με θέμα “Τα Προβλήματα της Μείζονος Περιοχής Αθηνών” και το έκτο πάλι το 1966 στην Πάτρα με θέμα “Η Ελληνική Αρχιτεκτονική και η Σύγχρονη Τεχνολογία”.

Και μόνο τα θέματα των Συνεδρίων αυτών πείθουν, καθώς νομίζω, τον καθένα για την σοβαρότητα της προσπάθειας αυτής τότε του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων – και η μελέτη των Πρακτικών τους μπορεί να επιβεβαιώσει την εκτίμησή μου.

Ανήσυχοι νέοι του ’60 επισημάναμε τα χρόνια εκείνα την αξία αυτών των Συνεδρίων και τα παρακολουθήσαμε με προσοχή, μερικοί και ως παρατηρητές. Η “Πανσπουδαστική”, ο “Σπουδαστής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου” φιλοξένησαν και γραφτά σπουδαστών σχετικά – και  η “Επιθεώρηση Τέχνης”, τα “Σύγχρονα Θέματα”, ο “Οικονομικός Ταχυδρόμος” και φυσικά τα “Τεχνικά Χρονικά” κάλυψαν με πληρότητα τις εργασίες τους.

Η απήχηση των Συνεδρίων αυτών στην κοινή γνώμη ήταν σημαντική – παρόντες οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πολιτικών κομμάτων, του τύπου που κάλυπτε τα Συνέδρια ως γεγονότα άξια μείζονος αναφοράς.

Τα Συνέδρια των Αρχιτεκτόνων ακολούθησαν και Συνέδρια άλλων ειδικοτήτων Μηχανικών – των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, των Πολιτικών Μηχανικών, των Χημικών Μηχανικών (*), πάντοτε με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και με ανάλογη απήχηση.

Είναι τότε που διατυπώθηκε η γνώμη πως τα Συνέδρια αυτά είναι γνωρίσματα μιας νέας πραγματικότητας – και προσθέτω εδώ: ελπιδοφόρου πραγματικότητας, με χρησιμότητα μέχρι τα χρόνια μας και τα χρόνια που έρχονται.

Η προσεκτική μελέτη των Πρακτικών των Συνεδρίων αυτών με δικαιώνει πιστεύω και για την άποψή μου αυτή – οι ενδιαφερόμενοι για την υπόθεση της Ελλάδας ας προστρέχουν συχνά σε ό,τι έχει δώσει ο κόσμος των Ελλήνων Μηχανικών τα χρόνια του ’60 στην Επιστήμη και την Κοινωνία, θα αποβαίνει πάντοτε επί καλώ!


(*) Από άλλα Συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν τότε, σημειώνω εδώ το Α’ Οικονομικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του έτους 1966, οργανωμένο από τους Συλλόγους των Πτυχιούχων της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) και της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (ΑΒΣΠ).

Κώστας Π. Παντελόγλου