Δύο αυτοδιοικητικές εργασίες για θέματα υγείας

Καταχωρώ παρακάτω τους τίτλους δύο αυτοδιοικητικών εργασιών μου – από τις 130 εν συνόλω που έχω καταρτίσει – χρήσιμες για όσους ασχολούνται με αυτοδιοικητικά ζητήματα ή ενδιαφέρονται γι’ αυτά.

  1. Υγεία και Πόλις – Δια της Αυτοδιοικήσεως η αρτιωτέρα και οικονομικωτέρα οργάνωσις της Δημοσίας Υγείας, 3 Ντοσσιέ
  2. Υγεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Απόψεις και δράσεις Δημοεκλεγμένων της Ελλάδος για την πρόληψη των ασθενειών και την περίθαλψη των ασθενών, 7 Ντοσσιέ

Κώστας Π. Παντελόγλου

Αφήστε μια απάντηση

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.