Γλώσσα και ζωή

250px-Dimitrios_KampouroglouΤο έχει γράψει ο αθηναιογράφος Δημ. Γρηγ. Καμπούρογλους με το έμπα του 20ου αιώνα, το Νοέμβριο του 1901:

«Γράφομεν ιχθύς και ψωνίζομεν ψάρι. Γράφομεν άρτος και αγοράζομεν ψωμί. Και κατόπιν ισχυριζόμεθα ότι δεν υφίσταται ζήτημα γλώσσης και διγλωσσίας».

Κώστας Π. Παντελόγλου

Αφήστε μια απάντηση

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.